Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hybrid (Unshiu X P. trifoliata) ITSZ Praha

Pravděpodobně Česká odrůda.
Nejpřesněji označená jako Hybrid (Unshiu X Poncirus trifoliata) ITSZ Praha.


Tohoto názvosloví bych se strikně držel  - je shodné s označení dle literaturového zdroje kniha : „Pěstování citrusů“, c. SZN 1987, Ing. Stanislav Hušák, CSc., Doc.Ing. Vladimír Táborský, CSc., Prof. Ing. Pavel Valíček, DrSc., strana 21 – 2.2. Základy genetiky a šlechtění citrusů. Obr. 45 : „Hybrid (Unshiu X Poncirus trifoliata) vyšlechtěný na ITSZ Praha“

 

Je odlišná od "hybridu" P.T X Unshiu (nejčastěji s dodatkem USSR), který pochazí z bývalého Sovětského Svazu - stejný zdroj, Strana 23 – Obr. 49 : „Chimera No.19 (Unshiu + Poncirus trifoliata)“. 
Je odlišná především proto, že v prvém případě se jedná o hybrid, kdyžto v druhém případě se nejedná o hybrid vzniklý geneticky křížením, ale chimerizací. Habitus Vzrůst této podobné odrůdy je spíše vzpřímený, připomíná spíše citranže (nechytejte mne za slovo, citranž to pochopitelně není, vzhledem ji však připomíná), ale odrůda je značně nevyrovaná, části rostlin mohou vypadat jako pražský hybrid, jiné i jako běžný Poncirus trifoliata.

Po Evropě, potažmo po celém světě je šířena z Německa od p. Vosse, který ji dle získaných informací získal z z ITSZ v Praze. Zde rostoucí rostlina, která zde buď v rámci experimentů v předrevolučním období vznikla či zde byla dovezena z bývalého SSSR (některé ústní zdroje hovoří o vzniku jako o práci některého studentů či doktorandů, jiné o importu z SSSR - já osobě věřím výše uvedenému literaturovému zdroji, který hovoří o vyšlechtění na ITSZ), byla označena jako neperspektivní, byla vykopána a odvezena p. B. Vossem do Německa (opět dle neověřené ústní informace). A odsud byla následně šířena po celé Evropě. Otázkou je však, co si  tehdy B. Voss z Prahy v r. 2000 (?) vlastně odvezl? Hybrid a nebo chiméru No.19, která zde možná byla "na pozorování"? To se již patrně nikdy nedozvíme - u obou bylo zcela jistě napsáno Unshiu a i P.T.  ... a připsání si Prague, aby si pamatoval odkud si ji dovezl, je celkem logické ... a záměna je hotová.

Jisté je jen to, že již tehdy byly v ČR tři "hybridy" mezi Poncirusem a mandarinou Unshiu. To není nic neověřeného - sám jsem je všechny viděl. První - skutečný hybrid vzniklý v Praze, druhý nejspíše výše uvedená chiméra a třetí, u kterého však byly rodiče uváděny naopak - první Poncirus, s výrazně zubatými až pilovitými striktně trojčetnými listy.

V zahraničí tvrdí, že se jedná o chiméru, dokonce popisují různé hadiny L1, L2 od Unshiu a N1 od Ponciru a všemožně vysvětlují. Ale v zahraničí tyto rostliny vykazují značnou variabilitu, např. přechýlení k čistému Ponciru. Naopak rostliny u nás jsou zcela stabilní, alespoň co se týká vzhledu, nyní tím nemyslím jejich občasné bezdůvodné umírání (domněnka je níže). Alespoň nemám od ostatních pěstitelů v ČR žádné informace o nestabilitě této odrůdy. Dne 16.02.2016 byla na MU v Brně za mé spoluúčasti ze vzorků z mých rostlin provedena cytometrická analýza genomu rostliny a bylo potvrzeno, že jde o skutečně hybrid a nikoliv chiméru. Současně lze dle velikosti genomu vyloučit jako rodiče normální běžnou trifoliatu ... tudíž šlo nejspíše o variantu P.T. F.D., které se rostlina i hodně podobá. Vzorek F.D. nemám k dispozici, velikost genomu nešlo ověřit, ale kousek F.D. obdržím od P.B. a bude prověřena i tato varianta.

 

Rok 2009 byl pro osud této odrůdy u nás kritický - odešly všechny rostliny u pěstitelů, které znám. Následujícího roku z mých matečic, které tento rok přežily bez újmy, provedl Z.Č odběr roubů a jejich namnožení ve větším měřítku a tak se zpětně dostala odrůda mezi naše pěstitele. Pokud vím, tak několik let později provedl Z.Č. i import roubů této odrůdy (otázkou je tedy vlastně které) z Francie k nám.

 

------------------------------------

Hybrid (Unshiu X Poncirus trifoliata) ITSZ Praha


Větve odrůdy jsou ploché a pokroucené podobně jako u Flying Dragonu s malými jedno-, dvoj- či tříčetnými listy nepravidelných tvarů s hladkými okraji, drobnými květy a velkými zakroucenými trny. Mrazová odolnost je značná, nepotvrzené literaturové údaje hovoří o teplotách mezi -15 až -20°C. Zkušenosti pěstitele z Vídně však ukazují, že její mrazová odolnost by mohla být ještě větší.
Roste výrazně převisle, habitem připomíná zakrslou vrbu matsudovu. Částečně opadavá odrůda, mladší rostliny neopadají prakticky vůbec, u starších lze říci, že jsou opadavé skoro jako Poncirus, i když sem tam nějaký ten list si rostlina vždy přes zimu podrží.

Plody menší, mandarinkového tvaru, sladké bez vlivu ponciru v chuti, avšak spíše nižší mandarinkové kvality, délka našeho vegetačního období se taktéž jeví v nížinách dostatečná, byť zřejmně za cenu menších a méně vyzrálých plodů.
Jednoznačně nejperspektivnější odrůda pro pokusy s pěstováním citrusů u nás ve volné půdě společně s hybridem USA119 (ten má sice prokazatelně chutné plody, avšak nižší mrazuodolnost - lit. max -12C, zkušenosti to potvrzují, já jsem to zatím netestoval)

Často však bez zjevného důvodu umírá. Kůra u staršího dřeva šupinatí a odlupuje se, některé větvičky jsou pod kůrou v řezu načervenalé. Poddoné příznaky jsou u citrusů napadených psorosis. Podobnost však může být jen čistě náhodná. U mne doposud žádná rostlina neuhynula, každoročně kvete, plody však zatím nikdy neudržela, letní vedra vždy násadu plodů shodí. Informace o plodech pochází od pěstitele z Hranice, kterému nedávno zaplodila.

----------------------------------------------------------

Poznámky :

Dne 19.02.2016 se mi podařilo kontaktovat p. profesora Valíčka, spolutvůrce výše uvedené publikace. Zde je jeho odpověď : "Mám velkou radost, že někdo má v sortimentu tento hybrid. Vyšlechtil jej prof. Pospíšil klasickým křížením a následným výběrem. Muselo to být po jeho návratu z expertízy v Ghaně, po dobu působení na ITSZ, což je asi 1971-1977. Bohužel, více toho nevím.  ​"

Mám nové informace od vedoucího skleníku v ITSZ v Praze p. ing. Hlaváče (vedoucím je od r. 1985).

Originální hybrid roste stále ve skleních v Praze, mikdy nebyl nikým vykopán a odvezen.

Pokud je tedy informace o tom, že si nějakou rostlinu odvezl B.Voss z Prahy pravdivá, potom si neodvezl pravděpodobně pražský hybrid, ale jinou rostlinu – tj. pravděpodobně Chimeru No.19. I zde je v označení Unshiu a i P.T.  A dovezená byla odkud ? – z Prahy. A záměna označení je hotova.

 

Jak jsem psal – Chiméra No19 může vypadat jako hybrid z Prahy, ale i podobně jako Sylvianova rostlina ve Francii, ale i jako P.T.

 

Genom pražského hybridu je zjednodušeně laicky řečeno jen stabilní – jen s jedním zřetelným meridiánovým vrcholem. U chiméry bývá vrcholů více.

 

Nicméně velikost DNA u pražského hybridu neodpovídá domnělým rodičům. Je výrazně větší. Buď se odehrála neuvěřitelná náhoda, hříčka přírody při křížení a nebo byly semena nebo rostliny byly navíc uměle ozařovány. To se nyní snažím zjistit. Získal jsem informace, že tehdy byly skutečně pokusy z ozařováním semen prováděny. Ale zda tomu tak bylo u této odrůdy nikdo neví.

 

2017-10 Rostliny drží 6 plodů, které se začínají lehce vybarvovat. Plody jsou hodně malé

 

2018-01-08 Přidány fotografie plodů, které jsou již vybarvené. Rostlina je stále venku - byť u domu a pod autoplachtou bez nějakých dotěsnění u zdí či země. Plody jsou opravdu hodně malé, ale nevykazují zatím žádná poškození. Zatím jsem je nesklízel - ani od toho moc neočekávám (bohužel). 

 

2018-01-09 Plody byly sklizeny. Hmm .. vytknout lze jen jejich velikost. Chuťově téměř shodné jako mandariny Unshiu, tj. sladké bez kyselosti či hořkosti, avšak trochu méně šťavnaté. V membránách poncirin jemně, ale velmi jemně je, při konzumaci avšak nijak nevadí. Cítit je to jen až cca 3 minuty po konzumaci. Co se týká chuti je společně s USA119 to nejlepší z mrazuodolných hybridů, možná i o něco lepší. Všechny plody byly zcela bez semen i bez náznaků zárodků.